Werkgroepen

Om de verbouwing mogelijk te maken zijn er een aantal werkgroepen opgericht. Op deze pagina staan alle werkgroepen en hun taken weergegeven. Als u contact wilt met één van de werkgroepen, stuur dan een mail naar info@damherten.nl.

Werkgroep verhuizing

 • Leden: Marsha, Muriel en Maarten
 • Doelstelling: Zorgdragen voor een soepele verhuizing met minimale verstoring voor de speltakken.
 • Verantwoordelijk voor: inruimen, uitruimen, opruimen, tijdelijke huisvesting vinden, opslaan van materiaal.

Werkgroep interieur

 • Leden: Richard, Anna, Gertjan, Anneke, Barry
 • Doelstelling: Het realiseren van een gedragen interieur voor alle speltakken!
 • Verantwoordelijk voor: verlichting, kleurstelling, ontwerpen meubels

Werkgroep communicatie

 • Leden: Bas, Jan, Marleen
 • Doelstelling: Informatie verschaffen aan alle betrokken en maximaal aandacht te generen richting omgeving om nieuwe leden aan te trekken.
 • Verantwoordelijk voor: informatieverstrekking via verschillende media (denk aan social media, nieuwsbrieven, website en lokale media)

Werkgroep verhuur

 • Leden: Rob, …
 • Doelstelling: Er voor zorgen dat het clubhuis zo snel mogelijk verhuurd kan worden aan scoutingverenigingen.
 • Verantwoordelijk voor: Inzicht krijgen in beschikbaarheid, opstellen gedegen verhuurcontract, marketing voor verhuur opstellen

Werkgroep opening

 • Leden: Nikki, Saskia en Glenn
 • Doelstelling: Het vieren van de ingebruikname van het verbouwde clubhuis voor leden, ouders, omwonenden en sponsoren
 • Verantwoordelijk voor: Organiseren feestelijke activiteit, het bedanken van sponsoren, het werven van fondsen om de opening mogelijk te maken

Werkgroep begeleiding aanemer

 • Leden: Fred, Frank
 • Doelstelling: Het aansturen, controleren, begeleiden, afstemmen met SKN bouw (de aannemer) gedurende het bouwproject.
 • Verantwoordelijk voor: Dagelijkse controle, oplossen onverwachte zaken, bijhouden meer- en minderwerk, beheren wensenlijst, bewaken voortgang.

Werkgroep aansturing, planning en overige activiteiten

 • Leden: Matthijs, Rob, Leo
 • Doelstelling: Het aansturen, controleren, begeleiden, afstemmen van eigen werkzaamheden conform planning.
 • Verantwoordelijk voor: oplossen planningsconflicten tussen werkgroepen, ondersteuning werkgroepen met vrijwilligers, algehele planningsbewaking.

Werkgroep financiën

 • Lid: Frank
 • Doelstelling: Zorgdragen dat de gehele verbouwingsproject binnen budget word uitgevoerd. Tevens biedt deze groep ondersteuning bij het aanvragen van fondsen voor de andere werkgroepen.
 • Verantwoordelijk voor: bijhouden inkomsten en uitgaven, maken van rapportages voor werkgroepen, tijdig adviseren wensenlijst.